Radooni mõõtmise tellimine
AlphaRadon detektorid kodudesse ja töökohtadesse


Tähelepanu! Passiivsel meetodil˟ tehtud mõõtmine on ainus usaldusväärne võimalus et välja selgitada siseruumide radoonisisaldus! Radoonitaseme kontrollimisel lühiajalise mõõtmisega, ei ole saadud tulemused piisavad, et anda ülevaade hoone tegelikust olukorrast. AlphaRadon detektorid ja laboratoorium on saanud Soome Kiirguskaitsekeskuse (STUK), Saksamaa akrediteerimisasutuse DakkS ja Public Health England tunnustuse.

˟ Pikaajaline mõõtmine detektoritega, kus radooni lagunemisel tekkiv alfakiirgus tekitab detektori sees olevale plastiktükile jäljed, mida hiljem analüüsitakse tunnustatud laboratooriumis.

- Pikaajaline mõõtmine kestab vähemalt 2 kuud ja soovitatavalt ajavahemikus 1.10. - 30.4.
- Detektorid paigaldatakse hoone kahe alumise korruse elutubadesse. Detektori läbimõõt on 5 cm. See on kerge ja tähelepandamatu ning ei sisalda ohtlikke koostisosasid.
- Detektori komplekti hind koos transpordiga on 39 eurot (sisaldab käibemaksu 20%) / üks mõõtmiskoht.
- Tootepakend sisaldab lisaks detektoritele kasutusjuhendit ja tagastusümbriku, millega saadetakse detektorid tagasi AlphaRadon laboratooriumi. Mõõtetulemused saadetakse umbes 3 nädala jooksul peale detektorite tagasisaatmist ja arve tasumist.

EDASI

© 2019 RadonFix