Radonmätningens planering och beställning
AlphaRadon-mätningsburkar för hem och arbetsplatser


Obs! En mätning gjord med en officiell radonmätningsburk är det ända pålitliga sättet att ta reda på inomhusluftens radonhalt! (en sk. snabbmätnings resultat kan variera stort beroende på bl.a. mättidpunkten och mätapparatens användningshistoria). AlphaRadon radonmätningsburkarna och laboratorierna har Finlands Strålsäkerhetscentrals (STUK) godkännande.

- En långtidsmätning görs under minst två månader, mellan 1.9-31.5.

- Mätningsburkarna placeras i byggnadens två lägsta våningars boningsutrymmen. Burkens diameter är 5 cm. Den är diskret och innehåller inga farliga ämnen.

- Mätningsburkens pris är 39 euro (inkl. moms 24%) (med faktura, 5 euro serviceavgiften tillsätts).

- Förpackningen med produkten innehåller också fullständiga instruktioner såväl som ett returneringskuvert, i vilken burkarna sänds till ett laboratorium för analys. Ungefär 4 veckor efter att burkarna returnerats skickas en mätningsrapport som ingår i priset.

NÄSTA

© 2022 RadonFix Suomi Oy